Profils

Mars 2010

Migliorini sr Teresa Bianciotto Paola sr Costanza Baiguera sr Benedetta

Sorry, no attachments exist.

Février 2010

Malavolta Aide Sr Maria Aurora Monti Emilia Sr Maria Augusta Pillolla Redenta Sr Natalina Prandi Elda Giuseppina Sr Anna Maria

Sorry, no attachments exist.

Janvier 2010

Bovo Iolanda Sr M. Rosalia Mascolo Carmela Sr M. Alfonsina Miki Setsuko Sr M. Sebastiana Mocci Vitalia Sr M. Gesuina Moreale Rita Sr Maria Elisabetta Zini Ilde Sr Maria Norberta

Sorry, no attachments exist.